6077879014260736 Duke Mall 美國🇺🇸直送 意大利Deruta洗手液套裝🙌🏻一套四樽636ml 🌟$128/套🌟 截單日期:3月2日 到港日期:4月底 一年一度充滿意大利風情洗手液又返貨喇🥳🥳🥳外樽印有色彩鮮豔既手繪圖案 好似陶瓷藝術品咁🥰除咗外觀睇得~洗手液亦有滋潤成分~一套4樽636ml~用完樽身繼續循環再用😎😎 一套有齊四樽不同香味: 🥰薰衣草香味 🥰檸檬馬鞭草味 🥰甜橙味 🥰橄欖百里香味 Product #: dukemall-美國🇺🇸直送 意大利Deruta洗手液套裝🙌🏻一套四樽636ml 2022-04-11 Regular price: $HKD$128.0 Available from: Duke MallIn stock