4813166141898752 Duke Mall (現貨)韓國 Hershey's 朱古力粒粒夾心年糕批(12件) 240g 之前CW出咗隻勁好食既年糕批😱韓國幫手話近期近出呢款🤤🤤一睇就知會仲好味 Wooo!Hershey's又出新款喇😍韓國都係今日先新推出咋,相都得一張都忍唔住要分享比大家,呢個見到就知一定要試呀🤤之前CW個款都咁好食,呢款有埋Hershey 朱古力粒滋味一定再加倍呀!除左同之前CW一樣,外層軟曲奇包住煙韌嘅夾心年糕🍪最 Product #: dukemall-(現貨)韓國 Hershey's 朱古力粒粒夾心年糕批(12件) 240g 2022-04-10 Regular price: $HKD$48.0 Available from: Duke MallIn stock