5149542974619648 Duke Mall (預訂2星期)DIY 神奇魔法小啫喱 magical waterscape 新奇有趣又好抵玩👍🏻 採用食用碳酸鈣同海藻原料神奇結合,簡單步驟比小朋友輕易DIY製作出屬於自己既小海洋生物,鍛鍊小手肌,認識科學🧪原理,完成品做完仲可以用作沖涼玩具或用小瓶裝住🥰 套裝包裝 凝固粉x1 模具x4 顏料x4 玩法簡單 將水加入凝固粉 將凝固粉攪勻 將啫喱模 Product #: dukemall-(預訂2星期)DIY 神奇魔法小啫喱 2022-09-20 Regular price: $HKD$48.0 Available from: Duke MallIn stock