4609817433997312 Duke Mall (2-3星期)和愛堂兒童理髮剪 (2件套) 🏡家居必備 🌟自己頭髮👶🏻自己剪💇‍♀既好幫手🙌 🌟小朋友既頭髮長得好快好快😔,幾乎每個月都要剪一次頭髮💈💈 🌟呢套和愛堂兒童理髮剪2件套(平剪+直剪) 就幫到你啦😎 🌟媽媽可以按自己心水去修剪唔同既部分✂ 🌟幾時都可以幫小朋剪番個靚髮型啦😗😗 套裝: 平剪1把+直剪1把 售價: $68 /套 📦訂貨兩至三星期 Product #: dukemall-(2-3星期)和愛堂兒童理髮剪 (2件套) 2022-09-20 Regular price: $HKD$68.0 Available from: Duke MallIn stock