5692932248174592 Duke Mall DoDoME即棄式多用途抹布 (DoDoME即棄抹布)(現貨) 最新推出🎉🎉 一塊好既抹布好緊要! DoDoME即棄式多用途抹布 小編發覺自己屋企D洗碗布同清潔布“易發霉”“洗潔精易殘留” 用幾次就有一種難聞既油漬味發臭之餘仲有好多污漬係條毛巾度點洗點浸都整唔甩🤢,其實抹布種種問題都非常容易影響人體健康, 如果你都好似我咁,為清潔頭痕😵咁你有福了‼️‼️ 多用途抹布又名懶人抹 Product #: dukemall-DoDoME即棄式多用途抹布 (DoDoME即棄抹布)(現貨) 2022-08-01 Regular price: $HKD$38.0 Available from: Duke MallIn stock